Miro for Mac 6.0 Trình chơi nhạc đa phương tiện

  • Phát hành Participatory Culture Foundation
  • Đánh giá
  • Lượt tải 330
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 34,2 MB
  • Cập nhật 24/07/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.5.6 Intel

Giới thiệu

Miro là một ứng dụng xem video, nhiều tùy chọn thú vị và các tính năng đã làm Miro giống một ứng dụng quản lí media, tải và xem video hơn. Miro hỗ trợ Bittorrent, YouTube, chuyển đổi định dạng video là tính năng ít phần mềm xem video nào có được.

Ngoài tốc độ nhanh hơn, Miro có nhiều tính năng mới như điều hướng giao diện bằng bàn phím, đồng bộ thiết bị hoặc chia sẻ thư viện Miro trên mạng nội bộ.

Miro for Mac

Các tính năng của Miro:

- Chia sẻ thư viện Miro Libraries trong mạng nội bộ
- Đồng bộ và sao chép media
- Tạo playlist bằng nhiều cách khác nhau
- Nhật kí xem và tải video
- Cải tiến tính năng tìm kiếm, quản lí nhạc
- Thêm nhạc và video vào bộ sưu tập bằng nhiều cách dễ dàng hơn
- Điều hướng giao diện bằng bàn phím
- Tốc độ nhanh hơn
- Import nhạc từ iTunes
- Theo dõi thư viện iTunes và tự động thêm vào Miro mỗi khi có nhạc mới.

Theo congdongthongtin