MobiFoneKetNoi for iOS 1.1 Tạp chí dành cho khách hàng của MobiFone

  • Phát hành Nguyen Ba Ngoc
  • Đánh giá
  • Lượt tải 23
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 34,5 MB
  • Cập nhật 23/04/2013
  • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

Một ứng dụng tuyệt vời chỉ dành riêng cho những khách hàng của MobiFone. Công nghệ, thời trang, du lịch, nội thất, sức khỏe và sắc đẹp… tất cả đều được trình bày đẹp mắt trong cuốn tạp chí thời thượng.

Đón đọc MobiFone Kết Nối xuất bản hằng tháng.

MobiFoneKetNoi for iOSMobiFoneKetNoi for iOSMobiFoneKetNoi for iOS