Mojo For Mac 3.6.0 Chia sẻ file nhạc

  • Phát hành Deusty Designs
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.548
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,6 MB
  • Cập nhật 27/11/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4/10.5

Giới thiệu

Với Mojo, người dùng có thể chia sẻ bất cứ bài hát nào từ iTunes của mình hay tải về từ thư viện nhạc của bạn bè. Việc chia sẻ file qua iTunes trở nên thuận tiện hơn rất nhiều nhờ giao diện đơn giản và khả năng thực thi hiệu quả của Mojo.

Phần mềm có bản miễn phí và bản Pro, bản Pro không giới hạn số lượng chia sẻ và cho phép theo dõi các playlist của bạn bè.