MultiMi for iPad 3.8 Truy cập nhiều mạng xã hội trên iPad

 • Phát hành zbang
 • Đánh giá
 • Lượt tải 10
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 7,3 MB
 • Cập nhật 11/10/2012
 • Yêu cầu iOS 5.0 or later

Giới thiệu

MultiMi for iPad mới và hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ chia sẻ và xã hội hóa các mạng xã hội và Email trong cùng một ứng dụng.

Với MultiMi, bạn có thể chia sẻ ảnh, cập nhật trạng thái, kiểm tra hộp thư đến và đọc RSS feed... tất cả trong 1 vị trí an toàn.

Với MultiMi, dễ dàng kết nối với bạn bè bằng những tài khoản có sẵn. Ứng dụng hỗ trợ Facebook, Twitter, Gmail, LinkedIn, Yahoo Mail, Hotmail, Google Reader, Read it later, Google Plus, Picasa...

Tính năng:

 • Kết nối bằng tài khoản có sẵn - không cần tạo tài khoản mới
 • Quản lý tài khoản Twitter và Facebook
 • Tìm kiếm toàn bộ dữ liệu
 • Hỗ trợ Facebook: xem feed mới, hộp thư đến
 • Cập nhật các mạng xã hội cùng lúc (gồm Facebook, Twitter và LinkedIn)
 • Thêm đường dẫn vào Read It Later
 • Xem và chia sẻ ảnh từ Facebook, Picasa và Email 

Minh Lộc