My Data for Android Quản lý cơ sở dữ liệu cho Android

 • Phát hành PortoFarina
 • Đánh giá
 • Lượt tải 445
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 340 KB
 • Cập nhật 25/08/2012
 • Yêu cầu Android 2.2 and up

Giới thiệu

My Data for Android là ứng dụng cơ sở dữ liệu cho Android.

Đây là ứng dụng cơ sở dữ liệu đơn giản và dễ sử dụng, hỗ trợ tạo dữ liệu trên thẻ SD trong thư mục mang tên My Data.

Tính năng:

 • Tạo/xóa/thay đổi tên/sao lưu cơ sở dữ liệu
 • Tạo/xóa/thay đổi tên/nhập/xuất bảng
 • Tạo/xóa/thay đổi tên/di chuyển cột
 • Tạo/xóa/chỉnh sửa/di chuyển hàng
 • Tạo mối quan hệ giữa các bảng
 • Bảo vệ bảng bằng mật khẩu
 • Hỗ trợ các loại nội dung: Text, Integer, Real, Checkbox, ngày, tháng, số điện thoại 

Minh Lộc