My Data Manager for Android 2.4.5 Quản lý dữ liệu trên Android

  • Phát hành Mobidia Technology
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 1.461
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 595 KB
  • Cập nhật 05/09/2014
  • Yêu cầu Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

My Data Manager sẽ giúp bạn chiếm quyền quản lý dữ liệu trên di động – tiết kiệm tiền và sử dụng các kế hoạch hiệu quả hơn.

 My Data Manager for Android

Quản lý dữ liệu trên điện thoại di động. Quản lý sử dụng dữ liệu của ứng dụng cho các gói dữ liệu từ nhà mạng. Đặt thông báo sử dụng nhằm quản lý hiệu quả hơn khi sử dụng vượt quá. Theo dõi nhật ký mua sắm để chắc chắn rằng bạn đang có kế hoạch lý tuowrg và tối đa hóa sử dụng dữ liêu. Quản lý tiêu tốn dữ liệu của mỗi ứng dụng để biết được ứng dụng nào tiêu tốn nhiều dữ liệu nhất và ứng dụng nào gần như không sử dụng chút nào. Tiết kiệm tiền bằng cách sử dụng kế hoạch hiệu quả hơn.

Chú ý: Lưu trữ trên thẻ SD không được hỗ trợ. Nếu đặt trên thẻ SD khi quản lý dịch vụ, sẽ có gián đoạn trong một số trường hợp.

Lamle