MYAndroid Protection Antivirus For Android Bảo vệ điện thoại toàn diện

  • Phát hành MYMobileSecurity
  • Đánh giá
  • Lượt tải 631
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,9 MB
  • Cập nhật 15/03/2012
  • Yêu cầu Android 2.0 and up

Giới thiệu

MYAndroid Protection Antivirus là ứng dụng bảo mật toàn diện, giúp ngăn chặn virus và bảo vệ điện thoại Android của bạn.

Một số tính năng chính:

- Bảo vệ điện thoại chống lại Virus, Malware, Spyware.

- Ngăn chặn hành vi trộm cắp dữ liệu.

- Sao lưu và khôi phục dữ liệu.

- Bảo vệ thông tin thẻ tín dụng và thông tin liên quan đến tài khoản trực tuyến.

MYAndroid Protection Antivirus For Android

Tuyết Mai