MyThings for iOS Phần mềm bảo mật dữ liệu cho iPhone

 • Phát hành Youxel
 • Đánh giá
 • Lượt tải 365
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 13,7 MB
 • Cập nhật 24/09/2012
 • Yêu cầu iOS 4.0 or later

Giới thiệu

MyThings for iOS hỗ trợ tổ chức ảnh, video, tài liêu, danh bạ và ghi chú cá nhân trong thư mục an toàn; trải nghiệm camera và trình nhắc cá nhân trên iPhone/iPad.

MyThings for iOS

Tính năng:

 • Ẩn file cá nhân
 • Tổ chức file
 • Ẩn ảnh, video cá nhân
 • Xem ảnh và video cá nhân
 • Sắp xếp ảnh trong các thư mục
 • Chụp ảnh bằng camera riêng
 • Ẩn thông tin liên lạc bí mật
 • Bảo vệ dữ liệu trong thư mục phong cách
 • Sử dụng khóa nối điểm, mã PIN và kiểu hoạt hình
 • Trình nhắc cá nhân
 • Duyệt lược sử trình duyệt 

Minh Lộc