MyTunesController for Mac

  • Phát hành Toomas Vahter
  • Đánh giá
  • Lượt tải 320
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 653 KB
  • Cập nhật 16/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.0 hoặc mới hơn, iTunes

Giới thiệu

MyTunesController cho phép bạn dễ dàng điều khiển iTunes từ thanh trạng thái của mình. 

MyTunesController là một ứng dụng nhỏ gọn, dung lượng ít, sử dụng rất đơn giản và dễ dàng. Trên thanh trạng thái cho phép bạn chơi hoặc tạm dừng theo dõi iTunes hiện tại.