Newton's Cradle for iOS Game con lắc Newton cho iPhone

 • Phát hành IAM Web Services
 • Đánh giá
 • Lượt tải 347
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 5,5 MB
 • Cập nhật 01/08/2012
 • Yêu cầu iOS 5.0 or later

Giới thiệu

Trải nghiệm game mô phỏng con lắc Newton với Newton's Cradle for iOS.

Sử dụng cơ cấu vật lý thực dựa trên sự cân bằng động học và mô-men, Newton's Cradle: Physics++ là bộ mô phỏng hấp dẫn.

Tính năng:

 • Thao tác bằng tay 3D: xem con lắc từ mọi góc
 • Phóng hình
 • Ánh sáng động
 • Lực hút nhân tạo
 • Sự đàn hồi xung đột
 • Time Warp
 • Đếm bóng
 • Bóng sáng 

Minh Lộc