NextVid for Android 2.3.1 Trình duyệt phát video cho Android

  • Phát hành NextVid
  • Đánh giá
  • Lượt tải 436
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 925 KB
  • Cập nhật 03/11/2014
  • Yêu cầu Android 2.1 and up

Giới thiệu

NextVid for Android là trình phát video trên web cải tiến cho Android.

NextVid cung cấp chương trình phát video cao cấp, hỗ trợ phát video và playlist. NextVid miễn phí, dễ sử dụng và tiện ích.

NextVid hỗ trợ xem video ngay cả khi đang duyệt web, gửi Email, sử dụng Gtalk, Facebook... cũng như tìm kiếm video yêu thích. 

NextVid for Android

Minh Lộc