Ngâm thơ for iOS 2.2 Chương trình ngâm thơ

  • Phát hành Do Tu Anh
  • Đánh giá
  • Lượt tải 56
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 11 MB
  • Cập nhật 02/03/2013
  • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

Chương trình ngâm thơ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ứng dụng này cần kết nối internet để nghe, với giọng nói truyền cảm, ấm áp sẽ giúp bạn có những giây phút nghỉ ngơi thú vị.

Ngâm thơ for iOS Ngâm thơ for iOS