Ngôi đền ánh sáng

  • Phát hành GameVui
  • Đánh giá 18 đánh giá
  • Lượt tải 131.609
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 30/10/2010

Giới thiệu

Tiếp tục cuộc phiên lưu với hai người bạn: cậu bé lửa và cô bé nước trong ngôi đền ánh sáng. Hãy giúp họ vượt qua các cạm bẫy bằng ánh sáng của ngôi đến.

Sử dụng để di chuyển cậu bé lửa, để di chuyển cô bé nước.