Những trò lừa đảo for Android 2.0 Sách sưa tầm trò lừa đảo trong cuộc sống

  • Phát hành PBGS
  • Đánh giá
  • Lượt tải 71
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,1 MB
  • Cập nhật 13/06/2013
  • Yêu cầu Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

Sách là tập hợp những trò lừa đảo đang diễn ra trong thực tế cuộc sống. Hy vọng nó giúp các bạn đề cao cảnh giác để tránh những trò lừa đảo này.

Những trò lừa đảo for AndroidNhững trò lừa đảo for AndroidNhững trò lừa đảo for Android