Nice Compass cho Android 1.3 Ứng dụng la bàn trên Android

 • Phát hành Digital Lizard
 • Đánh giá 1 đánh giá
 • Lượt tải 2.102
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 402 KB
 • Cập nhật 08/07/2014
 • Yêu cầu Android 1.6 and up

Giới thiệu

Xác định phương hướng thật dễ dàng với ứng dụng Nice Compass for Android.

Với Nice Compass, người dùng có thể tìm hướng, theo dõi mũi tên và kiểm tra sự biến thiên của vị trí.

Tính năng:

 • Xem phương hướng dễ dàng
 • Xem chi tiết hướng
 • Dễ dàng hiển thị hướng chung đối với các đối tượng khác
 • Ứng dụng tự động kiểm tra độ biến thiên 

Minh Lộc