Norton Family for Mac 5.1 Phần mềm quản lý chặn nội dung

  • Phát hành Symantec
  • Đánh giá
  • Lượt tải 386
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,8 MB
  • Cập nhật 30/07/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel

Giới thiệu

Norton family là một dịch vụ miễn phí giúp bạn bảo vệ con trẻ trực tuyến khi bạn đi đâu đó xa. Norton family Premier là một dịch vụ bao gồm tất cả các tính năng của Norton family, cộng với tính năng tiên tiến của nó mà việc quản lý trẻ của nó trở nên dễ dàng và an toàn hơn.

Tính năng sản phẩm:

New! Nâng cao khả năng giám sát bằng điện thoại thông minh Android.

Cho phép bạn chặn các trang web, văn bản và giám sát các ứng dụng được cài đặt.

Web Giám sát & chọ lọc: Có thể theo dõi được việc truy cập những trang web của con mình và có thể chặn những trang web đó.

Giới hạn thời gian: Giới hạn thời gian sử dụng máy của con bạn.

Trạm giám sát xã hội: Gián tiếp theo dõi các hoạt động mạng xã hội.

Tìm kiếm Giám sát: Cho bạn biết những gì con bạn tìm kiếm trực tuyến.

Video giám sát: Xem lại những video trực tuyến con bạn truy cập.

Hiện tóm tắt: Biết được thời gian chính xác con bạn sử dụng.

Báo cáo từ Email: Email hoạt động trực tuyến sẽ báo cáo trực tiếp cho bạn.

Chi tiết, báo cáo hợp nhất: Xem lại tất cả các hoạt động trực tuyến của con bạn.

Mở rộng hoạt động lịch sử: 90 ngày hoạt động so với tháng 7 với Norton family.

 Norton Family for Mac