Nu Hud Drive Icons 1.0 cho Mac OS X

  • Phát hành Aldrin Lee
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.697
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 7,5 MB
  • Cập nhật 02/11/2009
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5 or later

Giới thiệu

Nu Hud Drive Icons là bộ tổ hợp khác của DeviantArt, bao gồm 16 icon thay thế cho biểu tượng các ổ đĩa trong hệ điều hành Mac...