Open Launcher for Google TV for Android 1.6 Xem tivi trên điện thoại Android

 • Phát hành Entertailion
 • Đánh giá
 • Lượt tải 53
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 6,9 MB
 • Cập nhật 14/08/2013
 • Yêu cầu Android 3.x and up

Giới thiệu

Ứng dụng launcher tuyệt vời dành cho Google TV. Ứng dụng Open Launcher là sự thay thế hoàn hảo dành cho ứng dụng launcher mặc định được cung cấp bởi Google TV. Giao diện người dùng bao gồm một hàng các ứng dụng yêu thích, trong đó bạn có thể thoải mái tùy biến. Nó cũng bao gồm một hàng đặc biệt ở phía cuối dành cho những ứng dụng được sử dụng trong thời gian gần nhất.

Các tính năng chính:

 • Nhiều khoảng trống hơn để sắp xếp các ứng dụng yêu thích.
 • Hỗ trợ nhóm các ứng dụng, ứng dụng web, các kênh và website lại với nhau.
 • Nhanh chóng truy cập những ứng dụng mới sử dụng.
 • Hỗ trợ điều hướng D-pad nhanh chóng.
 • Thiết kế dạng Overlay hiển thị thêm nhiều kênh TV trực tiếp hơn.
 • Truy cập trực tiếp vào bookmark và history của trình duyệt.
 • Truy cập trực tiếp vào Spotlight web apps.
 • Hiển thị thông tin thời tiết hiện tại (chỉ có ở Mỹ).
 • Nhiều cài đặt tùy biến khác.
 • Thay đổi wallpaper.

Open Launcher for Google TV for AndroidOpen Launcher for Google TV for Android

Hướng dẫn:

 • Cách thêm một ứng dụng: Sử dụng các phím D-pad để lựa chọn bất kỳ dòng nào thay vì dòng Recent Apps. Nhấn vào Menu và lựa chọn Add App. Bạn có thể lựa chọn dòng hiện tại hoặc điền tên cho dòng mới. Sau đó, lựa chọn ứng dụng muốn cho vào.
 • Cách thêm một Spotlight web app: Lựa chọn bất kỳ dòng nào ngoài dòng Recent Apps. Nhấn Menu và lựa chọn Add Spotlight Web App. Người dùng có thể lựa chọn dòng hiện tại hoặc thêm một dòng mới + tên mới cho dòng đó. Sau đó, chọn web app bạn muốn thêm vào.
 • Để thêm một kênh TV làm kênh yêu thích (Google TV chỉ cung cấp dữ liệu kênh dành cho người dùng ở Mỹ): Vào live TV, nhấn Menu và chọn Save. Sau đó chọn tiếp Add channel to home screen. Điền số kênh hoặc tên của kênh vào. Tiếp đến chọn kênh từ danh sách rồi nhấn OK.
 • Để thêm một website làm trang yêu thích: Tải website này bằng trình duyệt Chrome. Nhấn Menu và chọn Save, sau đó chọn Add to home screen. Xác nhận thông tin về website và nhấn nút OK.
 • Thêm một website vào bookmark: Thêm bookmark trong trình duyệt Chrome và sử dụng ứng dụng Bookmark.
 • Cách gỡ ứng dụng: Lựa chọn All Apps, sau đó nhấn một lúc vào ứng dụng bạn muốn gỡ.
 • Cách dùng ảnh cá nhân làm wallpaper: Mở ứng dụng Photos và xem bức ảnh ở chế độ toàn màn hình. Nhấn vào nút Menu và chọn Set as wallpaper.

Hạn chế:

 • Không hỗ trợ widget.
 • Icon cung cấp bởi Google TV để bookmark và dành cho các icon TV channel có độ phân giải thấp. Trong một số trường hợp, TV channels chỉ có biểu tượng chung chung.

Phân quyền:

 • Get Tasks: Cần thiết để quyết định xem ứng dụng nào mới được sử dụng gần đây.
 • Read History Bookmarks: Sử dụng để cung cấp truy cập nhanh vào bookmark của trình duyệt.
 • Expand Status Bar: Hiển thị các thông báo.
 • Course Location: Quyết định zip code đối với dữ liệu thời tiết.
 • Internet: Để download dữ liệu thời tiết.
 • External storage: Cache các bức ảnh.
 • Wallpaper: Dùng để thay đổi wallpaper của hệ thống.

Lam Le