Password Generator For Android Tạo mật khẩu ngẫu nhiên

  • Phát hành Marvin Thomas Rabe
  • Đánh giá
  • Lượt tải 400
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 280 KB
  • Cập nhật 22/02/2012
  • Yêu cầu Android 2.1 and up

Giới thiệu

Password Generator là công cụ tạo mật khẩu ngẫu nhiên rất dễ dàng, nhanh chóng dành cho điện thoại Android.

Một số tính năng chính:

- Tạo mật khẩu ngẫu nhiên chiều dài lên dến 5120.

- Có thể chứa các chữ cái in hoa và in thường.

- Ký tự đặc biệt và dấu chấm câu (: - $ §%.).

- Tự động loại trừ các ký tự giống nhau trong mật khẩu.

- Nhấp phía bên phải để xem thêm nhiều lựa chọn.

- Nhấn & giữ mật khẩu để copy trực tiếp vào clipboard.

- Có thể cài đặt ứng dụng này trên thẻ SD.

 Password Generator For Android

Tuyết Mai