Password Vault for Android

 • Phát hành alienmanfc6
 • Đánh giá
 • Lượt tải 409
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 67 KB
 • Cập nhật 24/08/2011
 • Yêu cầu Android OS

Giới thiệu

Đây là ứng dụng đơn giản và rất dễ sử dụng, được dùng để lưu trữ tất cả các thông tin như tên người dùng và mật khẩu ở một nơi. Phần mềm này yêu cầu đăng nhập chủ.

Password Vault for Android 

Cập nhật:

 • Thêm tính năng lọc danh sách
 • Thêm tính năng chuyển entry trong danh sách
 • Thêm một hiển thị khi kích nhanh, menu khi kích lâu
 • Phần mềm mã nguồn mở.