Phật Giáo Media for iOS 1.0.0 Tập hợp các audio, video Phật Giáo

 • Phát hành Nang Nguyen
 • Đánh giá
 • Lượt tải 132
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 5,9 MB
 • Cập nhật 26/08/2013
 • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng sưu tầm, tập hợp các video/audio liên quan đến Phật Giáo. Tất cả các nguồn video/audio đều được sưu tầm trên mạng Internet.

Tính năng chính của ứng dụng:

Xem/nghe video/audio Phật Giáo bao gồm:

 • Tân Nhạc Phật Giáo
 • Cổ Nhạc Phật Giáo
 • Nhạc Thiền
 • Phim Hoạt Hình
 • Phim Tài Liệu

Ứng dụng tự động cập nhật dữ liệu từ server.

Nếu bạn thấy audio/video không phù hợp hoặc không liên quan đến chủ đề Phật Giáo thì email đến tác giả để gỡ bỏ khỏi ứng dụng.

Phật Giáo Media for iOSPhật Giáo Media for iOSPhật Giáo Media for iOS