Phone Backup for Android

 • Phát hành Li_guotao
 • Đánh giá
 • Lượt tải 289
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 744 KB
 • Cập nhật 25/10/2011
 • Yêu cầu Android OS

Giới thiệu

Phone backup có thể sao lưu và phục hồi các thông tin như liên lạc, bản ghi cuộc gọi, lịch làm việc, báo thức, bookmark trình duyệt, ứng dụng.

Hỗ trợ cài đặt:

 • FileBrowser kích file ".hcr"
 • Kích vào hàng sự kiện (mở ứng dụng, thay đổi thuộc tính)
 • Hiển thị loại (thông tin chi tiết)
 • Đường dẫn lưu trữ file
 • Tiền tố của tên file
 • Quản lý chơi nhạc
 • Quản lý skin

 Phone Backup for Android

Thay đổi gần đây:

 • Thêm loại tiền tố (None, Serial number Sort, Date-Time)
 • Cập nhật UI chọn file
 • Cập nhạt báo cáo sao lưu lỗi.

Lamle