PhoneSafe for iOS 1.1 Dịch vụ tiện ích cho di động

  • Phát hành Viettel
  • Đánh giá
  • Lượt tải 282
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 512 KB
  • Cập nhật 08/04/2013
  • Yêu cầu iOS 3.0 trở lên

Giới thiệu

PhoneSafe là dịch vụ tiện ích giúp khách hàng sao lưu các dữ liệu trên máy điện thoại lên máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ bao gồm: danh bạ, lịch công tác, công việc…

PhoneSafe for iOSPhoneSafe for iOSPhoneSafe for iOS

Phiên bản nền tảng khác

Ứng dụng tương tự và liên quan