PhotoStamper for Mac 1.2 Gắn thông tin vào hình ảnh

 • Phát hành Soft Density
 • Đánh giá
 • Lượt tải 99
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 2,7 MB
 • Cập nhật 31/12/2012
 • Yêu cầu Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8

Giới thiệu

PhotoStamper là tiện ích hữu hiệu và đơn giản để gắn các hình ảnh của bạn với tiêu đề, địa điểm GPS, thời gian và ngày tháng, và địa điểm. Việc gắn những chi tiết này lên hình ảnh của bạn sẽ giúp tiết kiệm đáng kể thời gian khi bạn cần tìm lại chúng. Với PhotoStamper, bạn sẽ không cần phải cố gắng đoán ra địa điểm hay lý do tại sao bạn lại chụp hình ảnh đó. PhotoStamper giúp cho bạn dễ dàng nhớ được những thông tin chi tiết quan trọng bởi vì bạn có thể gắn thông tin tương ứng lên hình ảnh bất kỳ.

PhotoStamper được thiết kế dành cho các thiết bị Mac với chức năng cho phép bạn gắn hình ảnh của mình với những thông tin sau:

 • Title (tiêu đề) - tùy chọn văn bản mà bạn muốn gắn lên hình ảnh của mình.
 • Place (địa điểm) - tùy chọn trường để đề cập đến địa điểm nơi hình ảnh được chụp.
 • GPS Location (địa điểm GPS) - địa điểm GPS nơi hình ảnh được chụp.
 • Time Stamp (mốc thời gian) - ngày tháng/thời gian hình ảnh được chụp.

Đơn giản và dễ sử dụng:

 • Lựa chọn hình ảnh cần gắn tem.
 • Lựa chọn các tùy chọn gắn tem.
 • Gắn tem hình ảnh.
 • Lưu trữ hoặc thậm chí là gửi email hình ảnh đó.

Điểm mới trong phiên bản 1.2:

 • Thêm trường New Text để thêm lời bình luận.
 • Theo mặc định, tên hình ảnh được sử dụng như là tiêu đề. 
PhotoStamper for Mac PhotoStamper for Mac PhotoStamper for Mac

Đặng Hương