Pic-Frames Lite for iOS Phần mềm chỉnh sửa ảnh cho iPhone

 • Phát hành BuyApp2Day
 • Đánh giá
 • Lượt tải 652
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 27,3 MB
 • Cập nhật 05/07/2013
 • Yêu cầu iOS 3.2 or later

Giới thiệu

Thêm khung ảnh phong cách và miễn phí vào những bức ảnh cá nhân với công cụ Pic-Frame Lite for iOS.

Các bước thực hiện:

 • Chọn một khung Deco Picture Frame
 • Thêm ảnh từ camera hoặc thư viện ảnh
 • Căn chỉnh giữa cho bức ảnh
 • Thêm các hiệu ứng chỉnh sửa ảnh cao cấp
 • Chia sẻ qua Email, Facebook, Twitter hoặc lưu ảnh 

Minh Lộc