Pixen for Mac 3.5.9b2 Chương trình chỉnh sửa ảnh

  • Phát hành Open Sword Group
  • Đánh giá
  • Lượt tải 12.677
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3,1 MB
  • Cập nhật 09/01/2014
  • Yêu cầu Mac OS X 10.7/10.8

Giới thiệu

Pixen là một chương trình chỉnh sửa ảnh đơn giản dành cho hệ điều hành Mac. Chương trình này có thể coi như một phiên bản thu gọn của Photoshop, hay một chương trình MSPaint mạnh mẽ. Nó cho phép bạn làm việc với nhiều layer, các palette màu, và cả thao tác với các ảnh động. Với 1 giao diện trực quan và dễ dùng, Pixen có thể sẽ là phần mềm ưa thích của bạn.