PlayNow 1.0.22

  • Phát hành PlayNowGames
  • Đánh giá 6 đánh giá
  • Lượt tải 35.773
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 14,3 MB
  • Cập nhật 13/11/2014
  • Yêu cầu Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server, DirectX 9.0 drivers, Java, Shockwave, Flash

Giới thiệu

Tập hợp hàng trăm game chơi trên máy tính. Bạn có thể cập nhật những game mới chỉ với một click chuột. Bạn không cần cài đặt lại bởi vì Playnow sẽ tự động tải về khi bạn click "update". Chương trình gồm hơn 3300 game...

PlayNow