PNGCommentator for Mac OS X 1.3.2 Phần mềm chỉnh tập tin hình ảnh PNG

  • Phát hành Ross Flint
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.027
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 908 KB
  • Cập nhật 17/09/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9

Giới thiệu

PNGCommentator - chương trình tiện ích đồ họa miễn phí, dễ dàng giúp người sử dụng tạo và chỉnh sửa các thông số liên quan đến metadata trong file ảnh PNG...

Khi sử dụng PNGCommentator, các trường dữ liệu metadata sẽ được sinh ra, và bạn có thể trực tiếp điền thông tin vào các trường đó chỉ với một thao tác đơn giản. Với phiên bản mới này, chương trình đã có thể nhập và xuất thông tin dữ liệu trực tiếp từ metadata từ các file định dạng XML và CSV, cơ chế tự động cập nhật sử dụng Sparkle.

Giao diện chính của chương trình

(theo echomist)