PodMailing for Mac

  • Phát hành zSlide
  • Đánh giá
  • Lượt tải 223
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 15,8 MB
  • Cập nhật 15/04/2011
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4 hoặc mới hơn

Giới thiệu

PodMailing kết hợp BitTorrent với email, đem lại khả năng gửi file dễ dàng, đáng tin cậy và nhanh chóng, ngay cả đối với những file rất lớn.

Tuy nhiên, PodMailing không tích hợp trực tiếp vào phần mềm email, và bạn cần phải sử dụng ứng dụng PodMailing cho Windows/Mac OS X để gửi file.

Theo congdongthongtin