Private SMS-MMS Box for Android Bảo mật các tin nhắn MMS và SMS

  • Phát hành Techinnovative Systems
  • Đánh giá
  • Lượt tải 707
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,4 MB
  • Cập nhật 08/06/2012
  • Yêu cầu Android 2.1 and up

Giới thiệu

Private SMS-MMS Box là tiện ích hữu hiệu để bảo mật các tin nhắn MMS và SMS riêng tư của bạn. Khi sử dụng tiện ích này, dữ liệu sẽ được đặt quyền ưu tiên bảo mật cao nhất. Hơn nữa, bạn còn có thể tạo shortcut cho ứng dụng trong phần thiết lập để truy cập dễ dàng hơn.

Private SMS-MMS Box for Android

Tính năng:

• Tin nhắn văn bản miễn phí sử dụng Google Voice.

• Hỗ trợ MMS (BETA) (chỉ hình ảnh)

• Trình xem hội thoại quen thuộc.

• Bảo vệ hòm tin nhắn SMS/MMS bằng mật khẩu.

• Ẩn ứng dụng trong thiết bị. Chỉ cần nhập mật khẩu của bạn để mở ứng dụng. (mật khẩu mặc định là "1234")

• Tùy chỉnh văn bản thông báo.

• Tùy chọn chuyển tin nhắn SMS/MMS cũ sang database cá nhân.

• Tùy chọn chuyển lại tin nhắn SMS/MMS riêng tư khi danh bạ bị xóa khỏi danh sách cá nhân.

• Tùy chọn thiết lập bộ đếm thời gian để đóng ứng dụng Private SMS/MMS Box khi không hoạt động.

• Không có nhật ký SMS trong lịch sử gọi.

• Dễ dàng di chuyển danh bạ từ/tới database cá nhân.

• Xuất/nhập database SMS/MMS cá nhân.

• Hỗ trợ xem: Inbox, Outbox, MMS, Conversation.

• Chia nhỏ những tin nhắn lớn.

Private SMS-MMS Box for Android

Đặng Hương