Process Wizard for Mac

  • Phát hành La Chose Interactive
  • Đánh giá
  • Lượt tải 388
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 124 KB
  • Cập nhật 04/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.1/10.2

Giới thiệu

Nhiều lúc bạn muốn xem các chương trình, ứng dụng trong một hệ thống nhưng lại gặp trở ngại vì không vào được. Và bạn muốn vào xem các chương trình đó? Process Wizard 1.18 là một gợi ý cho bạn.

Process Wizard là một chương trình hack cho phép bạn truy cập vào tất cả các chương trình của hệ thống ( các ứng dụng, ứng dụng nền, các chương trình...). Ít dung lượng, nhỏ gọn, dễ sử dụng là một lợi thế của Process Wizard 1.18.

 Điểm nổi bật của Process Wizard 1.18:

  • Jaguar tương thích
  • Các đường dẫn đầy đủ trong quá trình thực hiện
  • Sử dụng các API hỗ trợ của Apple để xử lý với các menu đơn.