Quick Battery cho Android Quản lý pin nhanh chóng trên Android

  • Phát hành Sergej Shafarenka
  • Đánh giá
  • Lượt tải 780
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 92 KB
  • Cập nhật 30/09/2014
  • Yêu cầu Android OS

Giới thiệu

Quick Battery là một widget tiện ích cho pin điện thoại. Nó không làm hao pin bởi nó sẽ dừng hoạt động khi màn hình bị tắt (đã kiểm nghiệm trên hệ điều hành Android 2.2 hoặc hơn).

 Quick Battery for Android

Chú ý: Quick Battery là một WIDGET trên màn hình chủ. Người dùng có thể thêm nó vào màn hình chủ theo:

Cách 1: Chạm lâu vào một khu vực trống trên màn hình chủ. Trong màn hình hiển thị tiếp theo chọn “Widgets”, tìm một widget có tên "Quick Battery", nhấn "Done" và widget đó sẽ xuất hiện trên màn hình chủ của bạn.

Cách 2: Nhấn nút Home → Menu → Add → Widget → Quick Battery → Done.