Quicksilver b58 for Mac

  • Phát hành Jason Parker
  • Đánh giá
  • Lượt tải 420
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2 MB
  • Cập nhật 18/08/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Giới thiệu

Quicksilver là một tiện ích miễn phí dùng để truy cập nhanh các ứng dụng trên Mac. Khi mở chương trình, nó sẽ hiển thị 1 danh mục các ứng dụng và các file, thư mục được truy cập thường xuyên. Bạn có thể dùng nó để tìm kiếm trong các danh mục một cách nhanh chóng. Đặc biệt là Quicksilver có khả năng ghi nhớ các ứng dụng mà bạn hay sử dụng, nhờ đó, tốc độ tìm kiếm sẽ rất nhanh và chính xác. Quicksilver còn có khả năng mở rộng nhiều chức năng bằng các plugin kèm theo.