Random Mahjong Free for iOS Chơi mạt chược trên iPhone

 • Phát hành Paul Burkey
 • Đánh giá
 • Lượt tải 103
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 13,5 MB
 • Cập nhật 25/09/2012
 • Yêu cầu iOS 5.0 or later

Giới thiệu

Random Mahjong Free for iOS là game mạt chược phong cách mới trên iPhone/iPad.

Random Mahjong for iOS

Tính năng:

 • Level độc đáo
 • 50 layout có sẵn
 • Đồ họa tuyệt đẹp và sống động
 • Dễ học cách chơi
 • Bàn chơi (32 khối) cho người mới chơi
 • Không giới hạn thời gian
 • Chế độ Arcade/Levels và Custom
 • Undo và chơi ngẫu nhiên
 • Game chung cho iPhone và iPad
 • Theo dõi điểm online và bảng điểm thế giới
 • Tự động lưu và tiếp tục 

Minh Lộc