RAR Expander for Mac

  • Phát hành Kris Gybels
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.967
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 555,7 KB
  • Cập nhật 10/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.3.9/10.4 PPC/Intel

Giới thiệu

RAR Expander là một ứng dụng miễn phí dành cho việc mở rộng file lưu trữ với định dạng .zar (Thường được nhận từ người dùng máy tính). Mac OS thường nhận được gói phần mềm được nén trong file .zar, nhưng giờ đây bạn cần phải cài đặt một chương trình riêng biệt – ví như RAR Expander – nếu bạn muốn làm việc với chúng.

 

RAR Expander không có giao diện đẹp, nhưng nó mở rộng các file rất nhanh chóng và đáng tin cậy. Tất cả những gì bạn cần phải làm là chọn Expand từ menu File của ứng dụng (lệnh duy nhất trong menu File của ứng dụng), duyệt tới file nén .zar bạn cần mở rộng và nhấn Return. Chương trình RAR Expander sẽ dẫn tới nơi bạn muốn mở rộng file, hoặc bạn có thể cài đặt các tùy thích để tự động quá trình này – và các tùy thích này có thể xác định liệu RAR Expander tạo một folder, kiểm tra cập nhật, hoặc phát ra tiếng kêu khi hoàn thành. Ứng dụng này còn có thể hỗ trợ AppleScript, cùng với 2 script ví dụ.

Có rất nhiều ứng dụng miễn phí khác có nhiều chức năng hơn một chút, nhưng RAR Expander vẫn là ứng dụng thực hiện các tác vụ mở rộng rất dễ dàng nhất.