Renamer for Mac 4.2 Phần mềm đổi tên và số file trên Mac

 • Phát hành Dare to be Creative
 • Đánh giá
 • Lượt tải 424
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 3,1 MB
 • Cập nhật 01/08/2013
 • Yêu cầu Mac OS X 10.6/10.7/10.8

Giới thiệu

Với Renamer, bạn có thể đổi tên và số của nhiều file trong một lúc.

Nếu bạn cảm thấy mỏi mệt khi phải đổi tên một lượng lớn các file và nghĩ về một phương pháp nào đó tốt hơn, hiệu quả hơn, Renamer thực sự là thứ bạn cần:

 • Tìm kiếm và thay thế ký tự trong tên file
 • Điền, viết đè và loại bỏ các ký tự trong tên file
 • Đánh số các file
 • Thay đổi tên file ngẫu nhiên
 • Chuyển đổi giữa chữ hoa, chữ thường và cả 2
 • Các Renamer giúp việc đổi tên file trở nên dễ dàng hơn.
 • Các tính năng mạnh mẽ.
 • Đổi tên nhanh chóng trong Finder.
 • Làm việc nhanh hơn với Presets.

Phiên bản mới này có:

 • Mới: Sách hướng dẫn
 • Mới: Hỗ trợ đầy đủ 64-bit
 • Mới: Áp dụng các thay đổi với nút Enter
 • Mới: Xóa danh sách file
 • Mới: Chi tiết quá trình khi thêm và thay đổi tên file
 • Nâng cấp: Đổi tên nhanh hơn
 • Chữa lỗi: Thanh kéo hiển thị theo mặc định
 • Chữa lỗi: Làm chậm lại khi lọc dòng New Name
 • Chữa lỗi: Dòng "Name" mặc định quá rộng
 • Chữa lỗi: Đứng im trong Characters task khi không có hậu tố
 • Chữa lỗi: Không thể chỉnh sửa tên trong bảng