Revolver Mail for Mac Ứng dụng email client

  • Phát hành Revolver Software
  • Đánh giá
  • Lượt tải 361
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 59,3 MB
  • Cập nhật 30/09/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Giới thiệu

Revolver Mail là chương trình miễn phí, bao gồm 3 phần cơ bản cho các cá nhân: email, địa chỉ, và người tổ chức. Revolver Mail là một chương trình an toàn và tương ứng mạng cho các email hiện hữu. Chương trình bao gồm: email, địa chỉ, lịch, các nhiệm vụ, ghi chú và dự án. Nhiều chức năng đặc biệt được thiết kế cho người sử dụng trong các công ty nhỏ hoặc dành cho các cá nhân. Nhờ có tính năng an toàn và khả năng chống lại virut, Revolver Mail không chỉ phù hợp cho các công ty yêu cầu tính bảo mật cao mà còn cho cả những cá nhân thích sự riêng tư. Các tính năng trong tương lai như: độ an toàn vì giải mã dữ liệu, điều khiển một cách tổng quan và đơn giản do tính năng một cửa sổ và là một máy chủ khách đơn giản với khả năng nhận dạng máy chủ tự động.