Right Zoom for Mac

  • Phát hành Blazingtools Softwave
  • Đánh giá
  • Lượt tải 414
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 610 KB
  • Cập nhật 13/06/2011
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4/Server 10.5/PPC/Intel

Giới thiệu

Right Zoom for Mac là một công cụ đơn giản, có thể thay đổi đặc tính của nút màu xanh, khiến nó luôn mở tối đa kích cỡ cửa sổ.

 Right Zoom for Mac

Bạn cũng sẽ có thể tối đa hóa các cửa sổ đang hoạt động với Command + Option + phím E (có thể được tùy chỉnh).

Phần mềm này sẽ thay đổi hoạt động của hầu hết các nút zoom (Finder, Safari, MS Office, trang vv.) Bạn có thể dễ dàng mở rộng danh sách này với các ứng dụng của riêng bạn.

Bạn có thể tùy chỉnh, hoặc sử dụng phím nóng của riêng bạn để mở rộng cửa sổ để có kích thước đầy đủ. Giữ phím Cmd khi khởi động chương trình để cấu hình các tùy chọn của nó.

Tuyết Mai (Theo Macupdate)