Sea Empire For Android Chinh phục hải đảo

  • Phát hành BluePlop
  • Đánh giá
  • Lượt tải 934
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 4,9 MB
  • Cập nhật 17/12/2011
  • Yêu cầu Android 1.6 and up

Giới thiệu

Sea Empire là game chiến thuật dựa trên thời gian thực, nhiệm vụ của bạn là khai thác tài nguyên mỏ, xây dựng đội tàu, chinh phục hải đảo.

Ai có thể sử dụng nguồn tài nguyên tốt hơn, xây dựng các tòa nhà nhanh hơn và thực hiện những chiến lược mang tính quyết định hơn sẽ là người chiến thắng.

Sea Empire For Android

Game tính năng:

- Nhiều chiến dịch.

- 8 bản đồ khác nhau.

- Mua tàu.

- Xây dựng các tòa nhà.

- Bảng điểm trực tuyến.

Bạn có thể tham khảo video hướng dẫn sau:

Tuyết Mai