Seal Lite For Android Bảo vệ ứng dụng

  • Phát hành Sebastian Schuler
  • Đánh giá
  • Lượt tải 486
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 622 KB
  • Cập nhật 01/03/2012
  • Yêu cầu Android 2.1 and up

Giới thiệu

Seal Lite là giải pháp bảo mật chuyên nghiệp dành cho thiết bị Android. Công cụ này có thể bảo vệ bất kỳ ứng dụng với một mật khẩu hoặc chuỗi ký tự.

Bạn không còn phải lo lắng việc ai đó đọc tin nhắn của mình tại nơi làm việc hoặc con cái ở nhà đi Shopping trong Android Market.

Một số tính năng độc đáo:

- Tích hợp plugin cho Tasker, Locale và EasyProfiles.

- Sử dụng đơn giản, dễ dàng.

- Nhóm ứng dụng đã bảo vệ vào một profile.

- Tính năng bảo vệ tự động.

- Câu hỏi/ trả lời bảo mật.

- Nâng cấp ứng dụng liên tục.

Seal Lite For Android

Tuyết Mai