Shape Collage for Mac

  • Phát hành Vincent Cheung
  • Đánh giá
  • Lượt tải 4.528
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 824 KB
  • Cập nhật 25/09/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.5.6 Intel/10.6 Intel

Giới thiệu

Shape Collage là một chương trình tạo ảnh nghệ thuật động miễn phí, cho phép người dùng tạo những bức ảnh nghệ thuật trong thời gian ngắn với một vài cú kích chuột. Chương trình này tạo các bức ảnh nghệ thuật bằng cách sử dụng các thuật toán thông minh, có thể tự động thêm hiệu ứng vào các bức ảnh và có thể sắp xếp các bức ảnh từ các định dạng khác nhau. Thậm chí, bạn còn có thể lưu những hình nghệ thuật này thành file Adobe Photoshop PSD và chỉnh sửa chúng sau này trên Photoshop hay GIMP.

 

Phiên bản mới này có:

- Hỗ trợ tốt hơn cho các profile màu JPEG

- Cung cấp các bản vá lỗi