Shift It for Mac

  • Phát hành Aravindkumar Rajendiran
  • Đánh giá
  • Lượt tải 294
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 422 KB
  • Cập nhật 13/06/2011
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5 hoặc cao hơn

Giới thiệu

Shift It for Mac là công cụ miễn phí cho phép bạn mở tối đa và snap các cửa sổ bằng cách sử dụng phím nóng. Ứng dụng này sẽ cho phép bạn thay đổi kích cỡ và di chuyển cửa sổ của bạn mà không cần phải sử dụng chuột.

Shift It for Mac

Shift It for Mac có thể:

- Di chuyển cửa sổ Shift  sang trái/phải/trên/dưới màn hình.

- Thay đổi kích thước cửa sổ để mở tối đa màn hình.

- Di chuyển cửa sổ vào trung tâm của màn hình.

Tuyết Mai (Theo Code)