Shion for Mac

  • Phát hành Audacious Software
  • Đánh giá
  • Lượt tải 218
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 6,9 MB
  • Cập nhật 29/09/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel

Giới thiệu

Shion thực hiện tập lệnh INSTEON và cho phép người dùng xây dựng một danh sách các thiết bị có thể quản lý từ xa. Ứng dụng này (cùng với driver) hiện vẫn đang được triển khai và sẽ có thêm mở rộng và hoàn thành như thời gian dự kiến. Mục tiêu lâu dài của Shion là đóng gói chúng lại như một framework có thể có thể sử dụng lại được đối với các nhà lập trình khác của Mac OS X.

 

Phiên bản mới này có:

• Giao diện RemoteBuddy vẫn chưa được thực hiện.

• Các thiết bị DVR, Bluetooth, GPS, và camera vẫn chưa được cài đặt.

• Menu các mục dẫn tới trang web của Shion vẫn chưa được hoàn thành.