SignatureProfiler for Mac OS X 1.8.1 Quản lý thư trên Mac OS X

  • Phát hành Little Known Software
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.306
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 6,3 MB
  • Cập nhật 13/09/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.7/10.8/10.9

Giới thiệu

SignatureProfiler - một ứng dụng plugin nhỏ nhỏ dành cho Apple’s Mail...

Một tiện ích hỗ trợ nho nhỏ dành cho ứng dụng trực tuyến Apple’s Mail, với tác dụng thêm những chức năng, chi tiết còn thiếu, vốn quản lý với những thư được gửi đi, đặc biệt khi người sử dụng thường xuyên phải thao tác với nhiều tài khoản eMail. Phiên bản mới nhất đã hoàn thiện các chức năng và các lỗi nhỏ trong các phiên bản cũ hơn, tương thích với hệ điều hành Snow Leopard 10.6.2, hoạt động ổn định

Giao diện chính của chương trình

(theo littleknownsoftware)