SimpleDEMViewer cho Mac 5.1.1 Công cụ hiển thị dữ liệu DEM

  • Phát hành Yoshiaki Katayanagi
  • Đánh giá
  • Lượt tải 4.744
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3 MB
  • Cập nhật 03/07/2014
  • Yêu cầu OS X 10.8 or newer

Giới thiệu

SimpleDEMViewer - một công cụ hiển thị dữ liệu DEM (Digital Elevation Model) như hiển thị những bức ảnh...

SimleDEMViewer

Chương trình có thể hiển thị những dữ liệu theo cách hiển thị những bức tranh thông thường, những thuộc tính dữ liệu được biểu hiện thông qua các chiều của bức ảnh. Chương trình hỗ trợ gtopo30, etopo2, etopo5, globe, srtm, srtm dted, hydro1k và nhiều dạng dữ liệu bil khác.

Để sử dụng chương trình, người dùng nên chuẩn bị sẵn với cơ sở dữ liệu riêng biệt. Người sử dụng có thể tạo ra các hình ảnh lập thể, ảnh nổi, hồ sơ chiếu bản đồ Mercator, phép chiếu trực giao, các góc phương vị...

Bên cạnh đó, người sử dụng còn có thể tạo ra các khu vực ghi nhớ, các đường tuyến định vị và các khu vực khác trên bản đồ. Bạn có thể hiển thị các kết nối từ hình ảnh, các đoạn phim hoặc các trang web khác sử dụng chức năng ghi nhớ.