SizeUp for Mac

  • Phát hành Irradiated Software
  • Đánh giá
  • Lượt tải 282
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,5 MB
  • Cập nhật 13/06/2011
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5/10.6/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Giới thiệu

SizeUp for Mac là phần mềm cho phép bạn snap các cửa sổ, mở tối đa nó, di chuyển chúng sang các màn hình khác nhau, quản lý chúng với phím tắt.

 SizeUp for Mac

Các tính năng khác bao gồm di chuyển các cửa sổ từ một màn hình khác, từ một không gian khác, và phục hồi một cửa sổ với kích thước và vị trí ban đầu (snapback).

Nó không có tính năng kéo và snap như các ứng dụng khác, nhưng nếu bạn chỉ thích sử dụng phím nóng, ứng dụng này rất hoàn hảo.

Tuyết Mai (Theo Irradiated Software)