Skype Replacement for Mac

  • Phát hành Gianluca75
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.720
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 6,8 MB
  • Cập nhật 11/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.0 hoặc mới hơn

Giới thiệu

Người dùng đã quá quen với chương trình Skype, một phần mềm gọi điện thoại cho phép mọi người lên mạng Internet nói chuyện với nhau. Nhưng mỗi lần mở lên chúng ta đều chỉ nhìn thấy mãi một biểu tượng và sẽ có lúc thấy nhàm.

Skype Replacement là một ứng dụng đồ họa để thay đổi các biểu tượng của Skype trong hệ điều hành Max OSX. Skype Replacement còn cung cấp 6 tùy chỉnh chất lượng cao với các biểu tượng được thiết kế để thay thế các biểu tượng mặc định của Skype.