SMARTReporter for Mac 3.1 Ứng dụng cảnh báo ổ đĩa hỏng

  • Phát hành Julian Mayer
  • Đánh giá
  • Lượt tải 317
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 4,3 MB
  • Cập nhật 07/08/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.6/10.7/10.8

Giới thiệu

SMARTReporter là một ứng dụng giúp cảnh báo bạn một số đĩa cứng có thể hỏng trước khi sự việc xảy ra. Chương trình này sẽ kiểm tra định kì tình trạng S.M.A.R.T – công nghệ tự quản lý phân tích và báo cáo - ổ cứng của bạn. S.M.A.R.T. là công nghệ hoạt động như một hệ thống cảnh báo sớm cho dành cho các ổ cứng. SMARTReporter có khả năng thông báo cho bạn các lỗi ổ cứng có thể xảy ra bằng cách gửi email, hiển thị thông báo hoặc chạy một ứng dụng. Tình trạng hiện tại của ổ đĩa luôn được hiển thị thông qua một menu mục tin có thể tùy biến được. Bởi SMARTReporter dựa vào khả năng thực thi S.M.A.R.T. của Mac OS X, chương trình này chỉ hỗ trợ ổ đĩa ATA, SATA hoặc eSATA. Tuy nhiên, hãy chú ý rằng thông báo của S.M.A.R.T. không có nghĩa rằng ổ cứng của bạn hoàn toàn lỗi hay S.M.A.R.T. có khả năng bắt toàn bộ lỗi của ổ cứng, đây chỉ là một chỉ dẫn giá trị.