SnowFox DVD & Video to iPhone for Mac

  • Phát hành SnowFox Software
  • Đánh giá
  • Lượt tải 303
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 13,4 MB
  • Cập nhật 12/05/2011
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5 – 10.6

Giới thiệu

SnowFox DVD to iPhone Converter for Mac là một công cụ rip DVD sang iPhone hoàn hảo trên máy Mác để rip DVD sang iPhone, iPhone 4 được hỗ trợ video và 720p hd video.

Bạn có thể dễ dàng rip phim DVD, bao gồm các phim DVD được bảo vệ chống sao chép mới nhất sang định dạng iPhone .mp4 / .mov video với công cụ chuyển đổi DVD sang iPhone cho Mac này. Hỗ trợ iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4.

Định dạng tập tin đầu vào được hỗ trợ:

* DVD
* DVD-Video, DVD folder

Định dạng tập tin đầu ra được hỗ trợ

* Video
- Apple iPhone H.264 video (*.mp4), Apple iPhone MPEG-4 video (*.mp4)
- Apple iPhone 3GS H.264 video (*.mp4), Apple iPhone 3GS MPEG-4 video (*.mp4)
- Apple iPhone 3G H.264 video (*.mp4), Apple iPhone 3G MPEG-4 video (*.mp4)
- Apple iPhone 4 H.264 video (*.mp4), Apple iPhone 4 MPEG-4 video (*.mp4)

* HD Video
- Apple iPhone 4 H.264 HD video (720P) (*.mp4)

* Audio
- aac, mp3

Thiết bị đầu ra được hỗ trợ

* iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Yêu cầu hệ thống

* Tốc độ xử lý Intel®
* OS: Mac OS X (10.5 – 10.6), Snow Leopard
* RAM: 512MB+
* Dung lượng ổ cứng: 100MB+
* Card đồ họa: Super VGA (1024×768+)

Theo afublog