Sổ tay giao thông đường bộ for iOS 1.0 Kiến thức về giao thông đường bộ

 • Phát hành Bui Doanh
 • Đánh giá
 • Lượt tải 239
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 2,2 MB
 • Cập nhật 23/07/2013
 • Yêu cầu iOS 5.0 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng này với mục đích chia sẻ kiến thức để các bạn nắm rõ hơn luật giao thông đường bộ, có thêm những thông tin cần thiết về các quy định, chế tài...

Tính năng chính của ứng dụng:

 • Quy định xử phạt giao thông
 • Biển báo
 • Luật giao thông
 • An toàn giao thông

Sổ tay giao thông đường bộ for iOS